Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 23. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag vedr. etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales
3. Drøftelse af status på Børn- og Ungebudgettes handleplan fra 2020 samt foreløbig prognose for 2021
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om midtvejsstatus for projekt Hånd Under Familien
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på tandsundheden hos de 0-18 årige i Aalborg Kommune 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om Ankestyrelsens statistik over klager på social- og beskæftigelsesområdet for 2020
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt