Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 9. april 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om borgerådgiverens beretning fra 2020
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af projekt Ny institution Skydebanevej
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af projektforslag Ny institution ved Sønderbroskolen
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om Fælles indsats mod ensomhed og isolation hos børn og unge under covid-19
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status på valg af frokostordninger i dagtilbud
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt