Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 23. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af regnskab 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel fra 2020 til 2021 - Drift og anlæg
Beslutning: Anbefales
5. Orientering om overblik over de vigtigste strategiske besultninger i 2020 og opfølgningsplan for strategiske beslutninger i 2021
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Løvvangen 2021 - 2025
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af 3. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om socialt frikort
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Ungestatistikken 4.kvartal 2020
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Udgiftsanalysen 2020 - Nordjysk Socialaftale
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt