Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 12. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema mm
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Mind My Mind
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Indsatsteamet - Projekt Fælles Skoleglæde
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om den videre handling som følge af merforbrug på BU-budgettet i 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om nye tiltag omkring visitation og styrkelse af almenskolen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt