Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 5. marts 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temadrøftelse - Dagpleje og institutioner under Covid-19
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af initiativer ift. pasningsgarantien
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af prioritering af indsatser målrettet varmestuer og socialt udsatte som led i økonomisk genopstartspakke, COVID-19.
Beslutning: Drøftedes
5. Godkendelse af finansiering af ombygning Svenstrupgård
Beslutning: Anbefales

Lukket

6. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt