Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 12. februar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temadrøftelse - Udsatteområdet
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering om forvaltningens arbejde ift. socialt udsatte borgere med grønlandsk baggrund
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om forvaltningens tiltag for at reducere presset på forsorgshjem § 110 i regi af styregruppen "Nye veje og fælles fokus på baggrund af hjemløsetællingen"
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af Svenstrupgårds videre udviklingsarbejde
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af ændringer i Udsatterådets forretningsorden
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af omsætning af aftale om minimumsnormeringer, styrket tilsyn og øvrige regler vedr. dagtilbud
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
8. Orientering om statistik vedrørende underretninger for 2020
Beslutning: Til orientering
9. Temadrøftelse - Børne- og Ungerådgivningen
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt