Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 15. januar 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om midtvejsstatus på udmøntning af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2019-22 i Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om resultater fra borgerundersøgelse i Modtagelserne i Socialafdelingens Familiegrupper og Specialgruppe
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Socialafdelingens målstyringsaftale for 2021
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt