Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 11. december 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på ændringer i serviceniveauet på voksenservicelovsområdet
Beslutning: Til orientering

Lukket

3. Godkendelse af bygningsarbejder 2019
Beslutning: Godkendt

Åben

4. Godkendelse af Den Boligsociale Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om ændring af indsats til sårbare mødre – Skovpark Kollegiet i Center for Dag-og Døgntilbud
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om den videre proces for etablering af Læge-, Sundheds- og Kvarterhus i Løvvangen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt