Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 27. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om revideret administrationsgrundlag for anvisning af pladser i dagtilbud
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på pasningsgarantien
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om implementering af Aula på dagtilbudsområdet
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. oktober 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om samarbejde med foreningen Familiestøtten
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt