Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 17. november 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af redegørelse vedr. Forsorgshjemmet Svenstrupgaard
Beslutning: Drøftedes
3. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
4. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
8. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt