Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 30. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. september 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af aktuel status 2020 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af interessetilkendegivelse i forbindelse med fondsansøgning og deltagelse i tværsektorielt projekt målrettet hjælp til børn med inkontinens
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af principper for digitale politiske møder i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om årsberetning fra Ungdomskriminalitetsnævnet 2019
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt