Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 2. oktober 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om situationsanalyse og status på Aalborg som Børnevenlig kommune
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af udmøntning af midler til minimumsnormeringer 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af udkast til Nordjysk Socialaftale 2021-2022
Beslutning: Anbefales
5. Drøftelse af punkter til dagsorden til møde mellem Udsatteråd og Familie- og Socialudvalg 30.10.2020
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af udkast til vision for Psykiatriens Hus i Aalborg
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort over afgørelser i klagesager på socialområdet i 2019
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om det opdaterede ledelsestilsyn/måleskema
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet sammenholdt med resultater fra undersøgelse af SSP-samarbejdet fra VIVE
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt