Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 18. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af den videre handling som følge af forventet merforbrug på BU-budgettet i 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af byggeprogram mv. for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om status og udvikling på voksenservicelovsområdet i Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status og udvikling på udsatteområdet i Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Til orientering
6. Høring - Forslag til Hovedstruktur 2020 - Fysisk Vision 2035
Beslutning: Drøftedes
7. Høring Kollektiv Trafikpolitik
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om status på lokal løndannelse
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt