Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 4. september 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på tværsektorielle satspuljeprojekter vedrørende fremskudt psykiatrifunktion og nationale forløbsprogrammer
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Indsatsbeskrivelser 2020- Pædagogiske familierådgivere i Familiegruppen
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om statistik vedrørende underretninger for 1. halvår 2020
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema mm
Beslutning: Til orientering
6. Drøftelse af høringsgrundlag - Strategi 2020 Aalborg Kommunes Kunstfond
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om Signalvej
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt