Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 14. august 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Revisionsberetning for regnskabsåret 2019 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Budgetforslag 2021-2024
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Prækvalifikation til en Boligsocial Helhedsplan i Aalborg Øst 2021 - 2025
Beslutning: Godkendt
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt