Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 19. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af plan for sikring af pasningsgarantien 2021-24
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af Mødeplan for Familie- og Socialudvalget 2021
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om årsrapport for projekt Job- og Familie
Beslutning: Til orientering
5. Drøftelse af Høring af Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2020-2024
Beslutning: Udgik
6. Orientering om henvendelse fra KL om indsamling af erfaringer fra coronakrisen på børne- og undervisningsområdet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Ankestyrelsens statistik over klager på social- og beskæftigelsesområdet for 2019
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af Budget 2021-2024
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt