Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 12. juni 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temadrøftelse - nyt tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Årsberetning for eksternt tilsyn 2019
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Årsberetning magtanvendelsesområdet 2019
Beslutning: Til orientering
5. Godkendelse af revideret handlevejledning ved børn og unges skolefravær
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af bevilling vedr. midler til minimumsnormeringer samt pulje til institutioner med mange sårbare 0-2 årige børn
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af brug af MOVE i Rusmiddelafsnittet
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af den private vuggestue NOR
Beslutning: Godkendt
9. Orientering omkring kortlægning af behov for stofindtagelsesrum
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt