Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 29. maj 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om resultaterne fra ungeprofilundersøgelsen 2019
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om status på projekt "Hånd Under Familien"
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Ungestrategi 2020–2025
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af årsberetning 2019
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af støtteerklæring til ansøgning vedrørende projekt Assist
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af forebyggende indsats for børn og unge med skolefravær
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af deling af budget vedr. Servicelovens § 110
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om puljeansøgning "Uddannelses-og implementeringsstøtte i R&R2-ADHD"
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnet pr. 15. marts 2020
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om status på tandsundheden 2019 i Aalborg Kommune
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om årsresultatet for de 8 målepunkter 2019 vedrørende kvalitet i sagsbehandlingen på børne-og ungeområdet
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om fondsansøgning ved Den A.P. Møllerske Støttefond til ombygning af Forsorgshjemmet Svenstrupgård
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Orientering om status på Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Til orientering
15. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. april 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
16. Godkendelse af Budgetprocessen 2021-2024 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
17. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
18. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

19. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

21. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt