Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 28. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Visions- og Idéoplæg for Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. marts 2020 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltnigen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af 2. behandling af ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af opnormering på Krisecenter for Kvinder
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af prækvalifikation af boligsocial helhedsplan 2021-2025 i Løvangen, Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Orientering om bygningsrokade og etablering af lagerhal
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt