Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 3. april 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om forvaltningens Kriseberedskab og drift i forbindelse med Corona virus
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af regnskab 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af overførsel fra 2019 til 2020 - drift
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af overførsel fra 2019 til 2020 - anlæg
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af faktaopdatering og status på måltal for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Beslutning: Anbefales
8. Orientering om udmøntning af rammebesparelser på fritidscentre i Aalborg Øst
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering om status på antal underretninger i 2019
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Underskriftside
Beslutning: Godkendt