Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 28. februar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af 2. status på strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" version 2 for perioden 2018 - 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Orientering - Fordeling af sociale normeringer og tilskud fra Socialstyrelsen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt