Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 17. januar 2020
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ny dagtilbudslov omsat i Aalborg Kommune og udviklingstiltag på 0-6 års området - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af Kulturpolitik
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022 (rammeaftalen)
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om plan for aflæggelse af regnskab 2019
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om ny praksis vedr. Fritidstilbud for unge med fysiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser i aldersgruppen 18-20 år
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om status på arbejdet med Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på omstillingsprocessen på voksenservicelovsområdet
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på forsorgshjem og kvindekrisecentre 2019 samt den videre handling
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status på IPS (Individuelt planlagt job med støtte)
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt