Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 13. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Besøgstur på Skovparkkollegiet
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forslag til opfølgningsplan i forhold til strategier/politikker
Beslutning: Godkendt

Lukket

4. Godkendelse af bygningsarbejder 2020
Beslutning: Godkendt

Åben

5. Drøftelse af høring til Landdistriktspolitik 2020
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om ansøgning af pulje til særlig indsats for ledige grønlændere i Danmark
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt