Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 15. november 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ansøgning til Socialstyrelsen om støtte til nyt projekt i Ungerådgivningen til psykisk sårbare unge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet
Beslutning: Anbefales med bemærkninger

Lukket

4. Orientering om analyse af skole- og dagtilbud i det østlige Aalborg
Beslutning: Til orientering

Åben

5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt