Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 25. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. september 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om status på byens rum og socialt udsatte
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Drøftelse af besøgsture for udvalgene og ønsker til praktikker i 2020
Beslutning: Drøftedes
7. Orientering om besøgstur til Kofoeds Skole og Kirkens Korshær
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt