Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 11. oktober 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - Besøgstur i Familiegruppe Øst
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af ny honoreringsmodel for familieplejere
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Projekt Lær for Livet
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af punkter til fællesmøde med Udsatterådet 01-11-2019
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om forskning i dagtilbud
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ny lovgivning vedr. risiko for frafald af børne- og ungeydelse ved højt ulovligt fravær
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om status på omsætningen af kvalitetstiltag på 0-6 års området
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt