Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 27. september 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Bilag til punkt 1
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

2. Godkendelse af prioriteringer til Budget 2020-2023 - Driftsbudgettet - Fredag den 27. september 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af prioriteringer til Budget 2020-2023 - Anlægsbudgettet - Lørdag den 28. september 2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt