Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 23. august 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af 2. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af visionsproces i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg Bydelen, Nørresundby
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af beslutningskompetence vedr. Børne- og Ungeuniverset Stigsborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af privat børnehave Forglemmigej
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af puljeansøgning om behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- og alkoholmisbrug
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af opsamling fra udvalgenes studietur til Sverige juni 2019
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Orientering om forebyggede fogedsager i 2018 samt nyt forebyggende initiativ
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om udviklingen i antallet af underretninger for 2018 og 1. halvår af 2019
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om puljeansøgning vedr. flere pædagoger til daginstitutioner med mange sårbare og udsatte 0-2 årige
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om indhentelse af straffe- og børneattester
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet

Lukket

14. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
15. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt