Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 21. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse af Sikring af pasningsgarantien
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

3. Godkendelse af Fritidstilbud for unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i alderen 18+ 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af ny privat institution - St. Restrup Skovbørnehus, Restrup Skovvej
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ny privat institution - Snurretoppen
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af en sammenhængende ungeindsats i Aalborg Kommune - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af sagsbehandlingsfrist for socialt frikort
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Familie- og Socialudvalgets mødeplan 2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af forslag til Omprioriteringskatalog Budget 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Drøftelse af Budget 2020-2023 bidrag til budgetugen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt