Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 7. juni 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Besøgstur Daginstitutionen Vesterkær Sogn og FC Vesterkæret
Beslutning: Til orientering med bemærkninger