Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 24. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport pr. 30. april 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af ny privat institution - Børnehuset Bjørnehulen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af fornyet 1. behandling af ny organisering af fællestilbud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om status på Projekt Job og Familie
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt