Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 15. maj 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budgetbeskrivelser for Budget 2020 - 2023 med henblik på udarbejdelse af Omprioriteringskatalog
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
4. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
6. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt