Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 26. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - orientering om status på implementering af ny dagtilbudslov og seks kvalitetstiltag under Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Sprogstrategi 0-18 år
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af omsætning af lovændring om bedre fordeling i dagtilbud og obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om Årsberetning for eksternt socialfaglig tilsyn 2018
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Årsberetning for magtanvendelsesområdet 2018
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Ankestyrelsens ankestatistik for 2018
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt