Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 5. april 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på børnehandicapområdet - 1. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af proces for arbejdet med inklusion samt organiseringen af specialtilbudsviften på 0-6 års området
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ansøgning om etablering af partnerskaber mod negativ social kontrol
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om ændring af reglerne for plejefamilier
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ny lov om Familieretshuset
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt