Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 26. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af regnskab 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Årsberetning for 2018
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Drøftelse af visionsproces for Budget 2020-2023
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Godkendelse - Nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
9. Drøftelse af Planstrategi 2019.
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
10. Orientering om organisering/plan for skole/institution på Universitets-/Gigantiumområdet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

13. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
14. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt