Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 15. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af beredskabsplan ved vold/seksuelle overgreb på børn under 18 år
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af ansøgning til pulje vedr. udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om status på forebyggelsesseminarerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Orientering om videreført samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering om Årsrapport for de 8 kvalitetsmålepunkter for 2018
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Orientering om program for besøgstur til Golfparken, Center for Dag- og Døgntilbud
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt