Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 1. marts 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af intern tidsplan for budgetproceduren 2020 - 2023 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om plan for Økonomirapportering 2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af 1. status på strategien ”Tryg Aalborg - en mere tryg kommune” Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Anbefales med bemærkninger

Lukket

5. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

6. Orientering om projekt vedr. mental sundhed "Mod på livet"
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

11. Orientering om besøgstur på fritidscenterområdet
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt