Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 8. februar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besøgstur til specialgruppen Stampe og børnehuset Sdr. Skovvej
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af 1. behandling af ny organisering af fællestilbuddene
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om elever med bekymrende fravær, reduceret skema mm.
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt