Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 18. januar 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Høring - Drøftelse af Sundhedsaftalen 2019
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
3. Godkendelse af økonomirappportering pr. 31. december 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Orientering om procedure og tidsplan for regnskabsaflæggelse 2018
Beslutning: Til orientering

Lukket

5. Godkendelse af flytning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

6. Godkendelse af strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om udmøntning af budgetmidler i Rusmiddelafsnittet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt