Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 14. december 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringsudkast Sundhedspolitik 2019-22
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af omstillingsplan på voksenservicelovsområdet 2018/2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Lukket

5. Godkendelse af bygningsarbejder 2019
Beslutning: Godkendt

Åben

6. Drøftelse af høring vedrørende Erhvervsstrategi 2019 - 2022
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om socialt frikort
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om omsætning budgetbeslutning om etablering af tilsynsenhed
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om justeret administrationsgrundlag og tilsyns- og godkendelsesmateriale for private børnepassere
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om uddybende projektbeskrivelse af investeringsmodellen "fortsat udvikling og kvalitet i arbejdet for handicappede børn og unge"
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om Satspulje 2019
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om offentlighedsdebat omkring byudvikling i Nørresundby Nord
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering om midtvejsstatus for Udviklingsstrategien for børn, unge og familier
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt