Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 23. november 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Tema - besøg ved De Specialiserede Aflastningstilbud og Børnehaven Væksthuset
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af økonomirappportering pr. 31. oktober 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
4. Godkendelse af Mål- og Strategier 2019
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af ansøgning om koordinerende sikkerhedskonsulent
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af privat institution Vokslev Friskole og Børnehave, Hobrovej 97, 9240 Nibe
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af strategi for forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol - høringsudkast
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af ny institution Sandtuevej
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om notat vedrørende tilbagebetaling af anbragte børns egenbetaling
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om normeringsniveauet i daginstitutionerne
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om analyse af muligheden for at etablere vuggestuer i tilknytning til skoler
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Orientering om ændringer af pladsanvisningsreglerne
Beslutning: Til orientering
13. Orientering om omfanget af Servicelovens § 11 i forhold til forebyggelse af bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering
14. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

16. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

18. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt