Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 26. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Temamøde - Introduktion til Familieplejen og Visitationen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Orientering om forstærkede indsatser i plejefamilier
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af Nordjysk Socialaftale 2018-2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af økonomirappportering pr. 30. september 2018 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af Nye Fælles Veje - 2. behandling
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Orientering om fritidstilbud for børn og unge tilknyttet specialafdeling på Vester Mariendal Skole fra august 2019
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering om Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2018
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger

Lukket

11. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
12. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt