Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 12. oktober 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Orientering om afrapportering fra 1. halvår 2018 vedr. byens tilstand og det lokale udvidede SSP-samarbejde
Beslutning: Til orientering

Åben

3. Orientering om Underretninger 1. halvår 2018
Beslutning: Til orientering
4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Besøgstur på frivillige tilbud inden for området udsatte voksne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt