Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 10. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af behovsanalyse vedr. Bedre koordinering og sammenhæng for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af konsulentvirksomhed til analyse af området for børn og unge med særlige behov
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema m.m
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om status på Indsatsteamet i Øst
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om implementering af metoden dialogbaseret børnefaglig undersøgelse i familiegrupperne og Specialgruppen
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt