Beskæftigelsesudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Beskæftigelsesudvalget 14. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af ansøgning til puljen for ”Flere skal med 3”
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af ændringer i kommissorie for Uddannelsesrådet - 2. behandling
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om status på fokusmål på samtaler og aktiveringstilbud
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Beskæftigelsesudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.