Job- og Velfærdsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Job- og Velfærdsudvalget 20. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Job og Velfærd og grundskolen i Børn og Unge
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af fremadrettede deltagelse i projekt Lær for Livet
Beslutning: Drøftedes

Lukket

4. Orientering om status på Gravenshoved Kostskole
Beslutning: Til orientering

Åben

5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Næste møde
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Job- og Velfærdsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.