Job- og Velfærdsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Job- og Velfærdsudvalget 23. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering og introduktion til Center for Dag- og Døgntilbud
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af handleplan til at nedbringe merforbrug i 2022 på det specialiserede børne- og ungeområde
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af prototype på vision for Job og Velfærd
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af rammer og temaer for den kommende Børne- og Ungepolitik
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering vedr. Job og Velfærds indsats til fordrevne ukrainere
Beslutning: Til orientering
7. Drøftelse af udkast til ny sundhedspolitik
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Næste møde
Beslutning: Til orientering
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Job- og Velfærdsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.