Job- og Velfærdsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Job- og Velfærdsudvalget 9. juni 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af status på samarbejde med BDO om dataunderstøttelse af strategien om et bæredygtigt børne- og familiesamarbejde
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af dagsorden for fællesmødet mellem Job- og Velfærdsudvalget og det Lokale Beskæftigelsesråd d. 9. juni 2023
Beslutning: Godkendt
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Næste møde
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Job- og Velfærdsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.