Job- og Velfærdsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Job- og Velfærdsudvalget 28. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Temamøde og introduktion til familiegruppens arbejde
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af forretningsorden for Job- og Velfærdsudvalget 2022 - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af kompetencefordeling mellem Job- og Velfærdsudvalget, rådmanden og forvaltningen i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af udvalgsmedlemmers rolle som bisiddere eller partsrepræsentanter ift. borgersager
Beslutning: Drøftedes
6. Præsentation af Juridisk kontor
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af samarbejdsaftale med organisationen Mentorbarn
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af mere tid til kerneopgaven i Job og Velfærd
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering om den igangsatte analyse af området for børn og unge med særlige behov.
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om puljemidler til projekt vedr. styrket match af barn og anbringelsessted
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om projekt Tryg Digital By Aalborg 2022-2023
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om tildeling af kontrakt ift. tilsyn
Beslutning: Til orientering
13. Drøftelse af ønsker til studietur, besøg og praktik
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

16. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
17. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

18. Næste møde
Beslutning: Til orientering
19. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
20. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Job- og Velfærdsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.