Folkeoplysningsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Folkeoplysningsudvalget 8. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om undersøgelse af de uniformerede korps
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om budgetprocedure 2022
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ændring af Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ændringer af forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Fritidsfacilitetsstrategi
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tilskud til Aalborg Golfklub til optimering og udvidelse af driving range
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af Sælen Solsidens Badeklub som folkeoplysende forening
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Idrætsmødet
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Folkeoplysningsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.