Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 22. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af aktuel status 2021. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2021. 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2021 - By- og Landskabsforvaltningen. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Budgetgaranterede udgifter. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af aktuel status 2021 - Ældre- og Handicapforvaltningen. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af aktuel status 2021 - Skoleforvaltningen. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af aktuel status 2021 - Sundheds- og Kulturforvaltningen. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af aktuel status 2021 - Miljø- og Energiforvaltningen. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af justering af lønbudget 2021. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
11. Godkendelse af midtvejsregulering mm. Tillægsbevilling 2021 
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse - flytning af ansatte til basis IT-support fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse - Facadeproblematik 2021 - Gistrup skole. Tillægsbevilling 
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af ændring i finansieringen af Aalborg Zoos nye orangutanganlæg og omlægning af bestående lån 
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S 
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af opløsning af HMN Naturgas 
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af regulativ for erhvervsaffald 
Beslutning: Godkendt
18. Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald 
Beslutning: Godkendt
19. Godkendelse af lånoptagelse 2021 og konvertering af obligationslån 
Beslutning: Godkendt
20. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7.015 og Lokalplan 7-1-115 Boliger, Lucernevej, Klarup (1. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
21. Godkendelse af Lokalplan 6-1-114 Boliger, Hellekisten, Svenstrup (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt

Lukket

22. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Huslejenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Beslutning: Godkendt
23. Godkendelse af udpegning af medlemmer til Beboerklagenævnet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025
Beslutning: Godkendt

Åben

24. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.