Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 14. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Forslag til kommunens årsbudget 2022 og budgetoverslag 2023-2025 - 2. behandling 
Beslutning: Se referat
3. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.