Byrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Byrådet 23. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.

Video

1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S 
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af beretning om revision af Aalborg Kommunes årsregnskab 2020 
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022 (1. behandling) 
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af Limfjordsbroens regnskab 2020 og budget 2022 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.032 og Lokalplan 3-3-116 Boliger, Klokkestolen, Hasseris (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.013 Nr. Kongerslev (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Godkendelse af Lokalplan 4-4-124 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Boligstrategi 2021 
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af ekspropriation til separatkloakering, St. Restrup 
Beslutning: Godkendt
11. Underskriftsside 
Beslutning: Intet

Tilmeld dig byrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.